K vyřešení této rovnice nemusíte být matematický génius. Zvládnete ji i na úrovni základní školy. Rovnice nezahrnuje vysoká čísla a vypadá velmi jednoduše. Mnoho lidí však zaskočí. Výsledky se obvykle dělí na dva typy. Ti, kteří rovnici vyřeší, se vždy drží toho, co vyřešili. Jejich výsledky jsou nepochybně správné a nikdy nepřiznají, že se mýlili. Mnozí se však „chytili do této pasti“. A chyba je v tom, že si ve škole nepamatovali, zda mělo přednost dělení, nebo násobení.

Řešení triviálních rovnic

Rovnice bez neznámého čísla nemůže mít dva možné výsledky. To v matematice není možné. Než tedy začnete argumentovat nebo obhajovat svůj závěr, požádejte někoho jiného, aby vám vysvětlil, jak k němu dospěl. Matematika se řídí přísnými pravidly, která mají zajistit, aby výsledkem jednoduché rovnice nemohla být dvě čísla.

6 : 2 (1+2) = ?

Pokračování na další straně