– Kdo je?
– Soused.
– A co chcete, člověče, takto pozdě v noci?
– Máte česnek?
– Nemáme!
Asi za půl hodiny zvoní zvonek znovu.
– Kdo je ?!
– Soused.
– A co zase chcete ?!
– Nic, nesu vám česnek.

Pokračování na další straně