Ptá se babka dědka, když ležej večer v posteli:
„Na co jsi myslel před padesáti lety, když jsme takhle spolu leželi poprvé?“

Pokračování na další straně