A čím jsou tedy lidé s písmenem „M“ na ruce tak jedineční?

Písmeno „M“ na dlani je tvořeno třemi průsečíky – čára hlavy, čára srdce a čára života. Tito lidé byli obdařeni štěstím a prosperitou v jejich kariéře. Mají totiž velkou schopnost motivovat sebe sama, disciplínu a vytrvalost.

Často najdou své místo v manažerských pozicích nebo zastávají vysoké politické funkce. Jsou to mimořádní jedinci s velmi silnou intuicí.

Na druhé straně jsou také mistři v odhalování lží a podvodů ze strany ostatních lidí. Obecně je tento druh intuice silnější u žen. V praxi to znamená, že pokud například ve společnosti svých přátel ohromit vymyšlenými zážitky ostatní vám je s obdivem uvěří, zatímco člověk s písmenem M v dlani okamžitě rozpozná, že nemluvíte pravdu. Za zmínku stojí i to, že podle čínské filozofie tito lidé mohou lhát kolik chtějí, ale ostatní jim na to tak snadno nepřijdou.

Zdroj.somzena.sk

1
2