Lidé rádi udržují svá těla aktivní a fit, ale proč nevěnujeme stejnou pozornost tréninku své mysli? Nabízíme zajímavou hádanku, která pomůže určit, která část vašeho mozku je dominantní. Chcete-li zahájit experiment, stačí odpovědět na otázku: „Kolik pruhovaných melounů na tomto obrázku vidíte?“.

Trénink mozku je důležitý

Zatímco nám všichni říkají, abychom šli do posilovny a cvičili, abychom zůstali zdraví, zdraví našeho mozku se věnuje jen malá pozornost. Možná si lidé myslí, že stačí málo číst nebo se tu a tam učit, ale to je mylný předpoklad.

Váš mozek potřebuje skutečný trénink, který pro vás bude i nadále výzvou.

Levá a pravá hemisféra

Z kurzu ve škole biologie všichni víme, že mozek se skládá ze dvou hemisfér, které jsou si velmi podobné, ale v našem těle plní různé funkce.

Levá strana je tradičně zodpovědná za logiku a akademické myšlení a zároveň za ovládání pravé části těla. Za kreativní sklony a spojení s uměním je zodpovědná pravá hemisféra mozku. Koordinace levé strany těla je také pod kontrolou tohoto orgánu.

Experimenty ukázaly, že lidé s různými typy myšlení nacházejí na obrázku různé počty vodních melounů kvůli způsobu myšlení. Tento proces je dán převahou levé a pravé hemisféry.

Pokračování na další straně

1
2