Všechno, co měla Panna během všech předchozích měsíců, není nic ve srovnání s tím, co ještě bude. Můžeme říci, že jejich život začne od nuly.

Nejprve na Dev čeká dlouhá cesta, změna místa a scenérie. Všechno, co je blízko a kolem, se musí změnit.

Jedinou věcí, kterou Dev v listopadu nebude mít, je stabilita. Všechno, co bylo pro jejich život základní, ztratí smysl a život si ho najde znovu.

Možná nemluvíme o samotném přesunu na jiné místo, ale určitě dojde ke změně životního stylu, změně životních hodnot a světonázoru.

Dev bude mít v listopadu několik zdrojů příjmu. Hlavní plat nebude hlavní, protože si budou moci najít nové, další a docela dobré kanály pro vydělávání peněz.

Nenechte si ujít tuto příležitost a popadněte jakýkoli nápad a každý návrh, některé určitě vystřelí.

Pokračování na další straně

1
2