Pokud chcete dosáhnout, aby se lidé pohádali, někdy stačí úplně málo. Každý totiž bývá přesvědčen o vlastní pravdě a nezáleží na tom, že v některých oblastech existují přesně daná pravidla…

Dobrým příkladem je právě jednoduchá rovnice matematiky, o níž informoval portál Ladbible. A přestože sčítání, odčítání, násobení a dělení jsme se učili ve škole. Daná rovnice je: 15 – 1 (12 ÷ 4 + 1)

Pokračování na další straně

1
2