Lidé narození 1., 10., 19. a 28. května mají zvláštní nadání a pečeť osudu, ale také nevýhody, které jim velmi ztěžují život. Co znamená datum vašeho narození pro tato čísla…

Společenský, zvídavý, silný. Podle numerologie má každé číslo zvláštní význam a čísla vašeho data narození jsou v numerologickém výkladu obzvlášť důležitá. Lidé narození 1., 10., 19. a 28. září jsou prý velmi společenští, zvědaví a snadno se najdou v davu. Vyzařuje z nich jakási vnitřní síla. První známky své zvědavosti projevují již v raném věku a mohou klást otázky, na které jim rodiče nedokážou odpovědět. Mají velký smysl pro humor a jsou plní pozitivní energie. Umí vás rozveselit, dodat vám sílu a přitáhnout vás k sobě.

Jsou sebevědomí, samostatní a nebojí se přijímat výzvy. Především je baví dělat obtížné a neznámé úkoly. Díky tomu se cítí jako skuteční hrdinové. Jsou schopni dosáhnout velkých úspěchů v podnikání, protože mají mimořádné nápady a realizují je s velkou radostí. Nebojí se zdůraznit své nadání a silné stránky a vždy dosáhnou toho, o čem ve světě podnikání sní, ať už jsou výzvy jakékoli. Mají však značnou nevýhodu, která jim komplikuje jejich životní cestu rozvoje. Mohou být velcí egoisté. Je pro ně obtížné uznat a přiznat své chyby a často si myslí, že jedině oni mají pravdu.

Pokračování na další straně