Jednou v noci probudil osmiletý Abri Bentley ze spánku bolest v levé noze. Byl tak silný, že dívka křičela a volala o pomoc od svých rodičů.

Okamžitě byla převezena na pohotovost v nedaleké nemocnici. Bohužel se její bolest zhoršovala a lékaři byli proti ní bezmocní. Mysleli si, že to může doprovázet růst kostí!

Bylo nesnesitelné, aby její rodiče viděli, jak jejich dcera trpí. Rozhodli se vyhledat pomoc v jiné nemocnici.

Když kontaktovali lékaře na klinice ve Phoenixu, okamžitě se rozhodli provést biopsii. O 24 hodin později dostala rodina šokující diagnózu.

Ukázalo se, že 8letý trpěl Ewingovým sarkomem-vzácným zhoubným nádorem, který nejčastěji postihuje kosti. Léčba byla okamžitě zahájena a malý Abri dostal chemoterapii. Každý den se počítá!

Celkem dívka vzala 17 cyklů. Bylo také nutné chirurgicky odstranit holenní kost a transplantaci kosti paže zesnulého.

Pokračování na další straně

1
2