Naše volby nám o nás hodně říkají, zvláště když nejsou při vědomí. Je to proto, že naše nevědomí je v nás hluboce skryté a není ovlivněno žádným povrchním zkreslením ani maskováním.

Na obrázku výše jsou 3 zvířata. Bude vaším úkolem vybrat si ten, který vás zaujal jako první. Přečtěte si popis zvířete, které jste si na něm poprvé všimli.

1 # Tygr

Jste silná osobnost a upřímná duše, která vás nikdy nenechá ovládat ostatními. Nasloucháte návrhům, ale vždy se řídíte slovem svého srdce. Nelze vás zavřít, protože byste to nikdy neopustili. Je pro vás důležité neustále zlepšování na duchovní i duchovní úrovni. Vždy se snažíte mít šťastnější a bohatší život.

Jste si vědomi svých schopností a nebojíte se je využít. Očekáváte, že vám bude věnována úcta, protože s ostatními zacházíte stejně. Pokud si vezmete něco do hlavy, uděláte všechno. Nikdy se nevzdáte svých snů.

Pokračování na další straně

1
2