Kdy podle Wangiho skončí pandemie COVID-19?

Lidstvo bude schopno porazit infekci koronaviry pouze spojením, opuštěním soupeření a touhy po zisku.

„Lidstvo bude zachráněno, až se všichni lidé v modlitbě obrátí k Bohu.“ Když se všichni lidé stanou laskavějšími, když si začnou pomáhat a přestanou soutěžit a vydělávat. Svět není střežen bombami – je hlídán rozumem a vírou, “řekl bulharský věštec. Podle Vangovy předpovědi budou vědci také schopni najít lék na COVID-19, když uplynou tři měsíce po vrcholu výskytu.

Zdroj:pronedra.ru.

1
2