Všichni porotci The Voice se otočili, aby slyšeli hlas. Všichni byli v šoku, když viděli, kdo stojí na pódiu.

Mnoho žánrů hledačů talentů bylo promítáno v domácí i mezinárodní televizi .Mezi mnoha žánry vytvořenými pro „scénáře“ představuje A Voice, který lze vidět v Maďarsku, zvláštní tón, kdy všichni členové poroty sedí zpět na jevišti, takže se musí skutečně spolehnout na dojem, který udělá žadatel.

Pokračování na další straně