Kdo má přednost v kruhovém objezdu zobrazeném na obrázku níže? Podle policie jde o jednu z nejcitlivějších situací, s nimiž se řidič může setkat …

Doufám, že neříkám nic nového o tom, jak je vhodné cestovat ve dvou- nebo víceproudém kruhovém objezdu – na západě se tato metoda již osvědčila, v Maďarsku je to stále problém. Ale proč?

Beru kruhový objezd dvakrát denně a oni mě chtějí zabít dvakrát denně. Lidé třesou pěstmi, bzučejí, brzdí modřinami, i když jezdím pravidelně. Vím, co dělat v takové situaci, že ne! Přesto jsou vždy chytří!

Kdo má tedy přednost na obrázku níže? Odpověď je velmi jednoduchá! Dokonce i policie to dokázala vyjádřit:

„Na kruhových objezdech platí pravidla pro paralelní provoz v závislosti na šířce kruhového objezdu, například na dvouproudové silnici.“ To znamená, že dvě auta mohou na křivce kruhu jet navzájem rovnoběžně. V pravém jízdním pruhu můžete vyjet dříve vpravo, zatímco ve vnitřním jízdním pruhu můžete vyjet později a poté se k cílovému bodu – seřazenému doprava – přiblížit směrovou značkou.
Doufám, že to není ani novinka:
Každý, kdo se již nachází na kruhovém objezdu, má přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd. Při vstupu nemusíte dávat směrovou značku, ale při výstupu je to povinné! V případě změny jízdního pruhu musí být rovněž uveden záměr změnit jízdní pruh. “
Také:
Vozidlo opouštějící kruhový objezd může opustit pouze (pravý) extrémní pruh 

Pokračování na další straně

1
2