Určitě velmi dobře znáte pojem podzimní deprese. Možná i na vás letos dolehla trošku únava a pár dní jste nebyli „ve své kůži“, což je zcela normální. Pokud však tento stav kterých přežívá už déle, je možné, že trpíte depresí nebo jinou psychickou poruchou a měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Chcete vědět jak na tom jste? Otestujte se! ? 

Pojďme na to! (Řešení najdete na konci článku!)

Otázka číslo 1: 
0 – Necítím se smutný / á.
1 – Občas se cítím smutně.
2 – Jsem stále smutný / á a smutku
se nevím zbavit.
3 – Jsem tak nešťastný / á, že to nevím snést.

Otázka číslo 2: 

0 – Příliš se budoucnosti neobávám.
1 – Budoucnosti se obávám.
2 – Vidím, že se už nemám na co těšit.
3 – Vidím, že budoucnost je beznadějná, moje situace se nemůže zlepšit.

Otázka číslo 3:

0 – Nemám pocit životního neúspěchu nebo smůly.
1 – V životě jsem měl / a více smůly a neúspěchů než mají jiní lidé.
2 – Vidím, že můj dosavadní život byl jen přehlídkou neúspěchů.
3 – Vidím, že jsem jako člověk zcela selhal / a.

Otázka číslo 4:

0 – Jsem v podstatě spokojený / á.
1 – Věci mě už netěší tak, jako předtím.
2 – Nic mi už nepřináší uspokojení.
3 – Ať dělám cokoliv, jsem nespokojený / á.

Otázka číslo 5:

0 – Netrpím pocity viny.
1 – Často mívám pocity viny.
2 – Velmi často mívám pocity viny.
3 – Stále trpím pocity viny.

Otázka číslo 6:

0 – Nemám pocit, že bych měl / a být za něco potrestán / á.
1 – Mám pocit, že bych mohl / mohla být za něco potrestán / á.
2 – Očekávám, že budu nějak potrestán / á.
3 – Vím, že budu potrestán / á.

Otázka číslo 7:

0 – Necítím se příliš zklamaný / á sám / sama sebou.
1 – Zklamal / a jsem se v sobě.
2 – Jsem dost znechucený / á sám / sama sebou.
3 – Nenávidím se.

Otázka číslo 8:

0 – Necítím se horší / horší než kdokoli jiný.
1 – Mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb.
2 – Stále si vyčítám všechny své chyby.
3 – Za všechno špatné mohu já.

Otázka číslo 9:

0 – Nepřemýšlím o sebevraždě.
1 – Někdy pomyslím na sebevraždu.
2 – Často přemýšlím o sebevraždě.
3 – Kdybych měl / a příležitost, tak bych si vzal / a život.

Otázka číslo 10:

0 – nebrečím více než obvykle.
1 – Pláču nyní častěji než dříve.
2 – Pláču stále, nevím přestat.
3 – Nemůžu už ani plakat.

Pokračování na další straně