Podle studie provedené v německém Lipsku, vědci analyzovali výsledky tří rozsáhlých národních studií, které byly realizovány na tisících respondentů. Výsledek ukázal, v čem prvorozené děti zřetelně převyšují ostatních sourozenců.

Zjistilo se, že  nejstarší děti jsou mnohem inteligentnější než jejich mladší sourozenci. 

Studie ukázala jasný pokles inteligence u každého dalšího narozeného dítěte.

Pokračování na další straně