„Když sis myslela, že se nedívám, pověsila jsi můj první obrázek na ledničku, a já jsem pocítila touhu dál doma kreslit.
Když sis myslela, že se nedívám, nakrmila jsi toulavou kočku, a tehdy jsem pochopila, že o zvířata je třeba pečovat.
Když sis myslela, že se nedívám, upekla jsi mi dort k narozeninám. Tehdy jsem pochopila, že maličkosti mají obrovský význam.
Když sis myslela, že se nedívám, modlila ses, a já jsem začala věřit v Boha, se kterým se dá mluvit.

článek pokračuje na další stránce…