Všichni o své smrti dříve nebo později přemýšlíme, ale málokdo ví, že existuje způsob, jak přesně zjistit, kdy konec přijde.

Přemýšleli jste někdy o tom, kdy skončí vaše pozemská existence? Někteří lidé se domnívají, že znalost data smrti má na život negativní vliv, jiní věří, že může dát životu smysl a přimět lidi jednat a žít moudřeji. Dnes existují různé metody výpočtu data smrti, z nichž nejpřesnější a nejspolehlivější je numerologie, založená na teoriích starořeckého mystika, matematika a filozofa Pythagora. Výpočet data úmrtí pomocí numerologie není obtížný a výsledky mohou napovědět, jak žít moudřeji a vědoměji.

Numerologický výpočet

Dnes existují různé metody výpočtu data úmrtí, z nichž nejpřesnější a nejspolehlivější je numerologie. Ta vychází z teorií starořeckého mystika, matematika a filozofa Pythagora. Podle tohoto učení lze lidský život znázornit jako graf s vzestupy a pády v každé časové jednotce (roce života). Tento diagram ukazuje, která období života by měla předpovídat úspěch a úsvit života, která naopak obtíže a konec života. Přesnou metodou určení data smrti se zde nezabýváme. Věštec Andrei Harris nám však ukázal, jak pomocí numerologie vypočítat náš životní program a najít odpovědi na naše hlavní otázky.

Jak vypočítat životní plán

  1. Nejprve musíte vypočítat posvátné číslo narozenin (součet data a měsíce). Pokud jste se narodili před 9., pak bude posvátné číslo třímístné (například 06.05.1988 bude číslo bez první nuly: 506).
  2. Nyní musíte vynásobit posvátné číslo z bodu jedna rokem svého narození (1804 * 1991 = 3 591 764). Toto je posvátné číslo osudu.
  3. Číslo vitality je třetím ukazatelem, který najdeme. Nahraďte všechny nuly v datu narození jednou. 18.04.1991 se stává 14.18.1991. Nyní vynásobíme první 4 číslice rokem narození (1814 * 1991) a dostaneme 3 611 674. Pokud má konečné číslo méně než 7 číslic, dejte před něj 0.

Pokračování na další straně