Každý člověk se narodil k určitému datu konkrétního měsíce. Astrologové vytvořili velmi přesný graf charakteristik, které člověk dostává ze svého rodného čísla. Z tohoto článku se dozvíte, jak tyto funkce ovlivňují člověka a jaký charakter mají lidé narození každý den v měsíci. Nyní můžete snadno určit, kdo je čeho schopen …

1. číslo

„Číslo jedna“ – a to říká všechno. Je to znamení kreativních, kreativních, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě opačné stránky: na jedné straně jsou to sebevědomé osoby, které často slouží ostatním jako příklad; na druhé straně individualisté a egoisté, kteří nejsou připraveni počítat s názory ostatních. Často jednají jako vůdci a iniciátoři – mají silného inovativního ducha a odhodlání. Jsou docela ambiciózní a jsou ochotni riskovat, aby dosáhli svého milovaného cíle. Negativní vlastnosti zahrnují impulzivitu, aroganci a tvrdohlavost. Vzhledem k jejich přirozené zdrženlivosti může být pro ně velmi obtížné prokázat plnost a hloubku svých pocitů i těm nejbližším lidem.

2. číslo

Na druhém čísle se rodí lidé, kteří se vyznačují přecitlivělostí. Nikdy nebudou ignorovat žádné žádosti ani neznámých lidí. „Dva“ jsou symbolem rovnováhy a silné jednoty. Jsou to vynikající obchodní partneři, kolegové, přátelé a životní partneři. Milostný příběh podobný pohádce je o jejich vztahu. „Dvojky“ často fungují jako prostředníci a rozhodci – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, dobře vychovaní, vnímaví. Je to také posvátné množství umělců a romantiků. Takoví lidé skvěle fungují v týmu, ale zároveň nemají sklon převzít iniciativu a nechtějí být v centru pozornosti. Jejich nadměrná plachost se často stává hlavním kamenem úrazu při řešení důležitých úkolů. Druhým extrémem citlivé povahy je tendence k depresi.

3. číslo

„Treshka“ je známkou umělecké představivosti, tvůrčí inteligence, společenskosti a soucitu. Je to symbol interakce a neutrality. Třetí den se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Pro ně je charakteristický stav věčné lásky. Majitelé velkého smyslu pro humor. Je obdařen vynikající intuicí, díky níž dokonale identifikuje nejdůležitější myšlenky a nápady. Stojí za to poslouchat názor „tří rublů“ obzvláště opatrně. Stejně jako u dvojčat jejich citlivost někdy jde do druhého extrému – ve chvílích smutku jsou náchylní k depresím, přehánění menších problémů …

4. číslo

Odpovědní, svědomití, seriózní a spolehliví lidé, kteří se nebojí obtížných úkolů a dělají vše pro jejich bezpečné řešení. Lidé v jejich okolí si to rychle přečetli, není náhodou, že žádosti o pomoc jsou často vyslyšeny na adresu „čtyřky“ a nezůstávají nevyslyšeny. Lidé, kteří se v tento den narodili, mají vynikající obchodní pověst. Díky své vlastní práci jsou schopni vydělat solidní jmění. Zdá se, že neexistuje nic takového, co by nemohli udělat. Mnoho „čtyřek“ tíhne k přesným vědám. Tito lidé jsou střízliví ohledně jakéhokoli selhání a selhání vnímají jako nevyhnutelnou součást životní zkušenosti. Ze svých vlastních chyb vědí, jak vyvodit správné závěry a v důsledku toho mít prospěch. Jakékoli obtíže a překážky na cestě navíc v nich jen vzbudí vzrušení a přinutí je, aniž by se snažily, za každou cenu dosáhnout toho, co chtějí.

5. číslo

„Pětka“ je v numerologii symbolem svobody. A lidé, kteří se narodili pod tímto číslem, velmi dobře vědí, jak jej používat a jak s ním nakládat, jak bylo zamýšleno. „5“ je znamením vášnivých cestovatelů a dobrodruhů. Velmi společenští, zvědaví a všestranní lidé. Toto je často digitální značka géniov. Ti, kteří se narodili na pátém místě, jsou náchylní k mystice. Přitahuje je všechno záhadné, podivné, neznámé … Hlavní rada, kterou bych chtěla dát „pětkám“ – zpomalte! Nesnažte se vyvodit závěry ze situací a nespěchejte s věcmi. Vaše netrpělivá osobnost a nutkání činit rychlá rozhodnutí na vás mohou hrát trik a způsobit, že budete nešťastní.

6. číslo

Je to známka lásky a porozumění, čestnosti a loajality, rodiny a přátelství. U lidí narozených šestého se velmi silně rozvíjí smysl pro zodpovědnost, umělecké nadání a touha po humanitních vědách. Jsou velkorysí, ženy v domácnosti, pomáhají ostatním: praktickými radami a často penězi. „Šestky“ jsou úžasní přátelé, kterým lze důvěřovat s nejintimnějšími tajemstvími. Zároveň je toto číslo spojeno s oslepující žárlivostí a postavením horlivého majitele. Jsou docela tvrdohlaví, posedlí a náchylní k lichotkám.

7. číslo

Znamení moudrosti a rozumu, které často převažují nad pocity. Není náhodou, že lidé, kteří se narodili na „šťastném“ sedmém místě (a vždy mají štěstí!) Milují čtení, jsou připraveni se neustále učit něco nového a spojovat své životy s intelektuální činností. Mají silný potenciál ve vědě a vynálezu. Milovníci samoty, perfekcionisté. Negativní stránka „sedmičky“: tajemství, vášeň pro argumenty, sarkasmus, sklon k izolaci, tvrdohlavost, podrážděnost.

8. číslo

V numerologii je to symbol moci, patronátu, výkonných schopností a kontroly. Lidé, kteří se narodili osmého měsíce, často nacházejí své povolání v politice, stávají se experty v oblasti podnikového managementu a cítí se v pozici síly mimořádně pohodlně (mimochodem, to se odráží i v sexu). Jsou soustředěni na sebe, lační po chvále, sní o dosažení univerzálního uznání. „8“ je číslo, které symbolizuje vysoký příjem a materiální úspěch. Nepokoušejte se vyvíjet tlak na soucit „osmiček“ a přitahovat jejich srdce – lítost je jim cizí. Mezi znaky se znaménkem mínus patří nadměrné ambice, krutost (nemluvě o krutosti) vůči podřízeným a netrpělivost k lidem obecně. Velké peníze a závratné výdělky mohou G8 zničit.

9. číslo

Někteří z nejvíce sentimentálních představitelů kalendářního měsíce. Obětaví přátelé, romantičtí životní partneři, zainteresovaní obchodní partneři. Psaní talent je v „devítkách“ dobře rozvinutý – nenechte ho zbytečně plytvat. Jednou z pozoruhodných vlastností je velkorysost. Oslavuje ho každý, kdo je s těmito zástupci obeznámen. Snadno odpouštějí přestupky a blahosklonně k nedostatkům ostatních. Odpovědní zaměstnanci, kteří vás nikdy nezklamou při zahájení nového projektu. Jediné, co rozptýleným „devítkám“ chybí, je větší pozornost jejich vlastním financím. Jakákoli částka peněz mrknutím oka zmizí z jejich rukou.

10. číslo

Jedno z nejkontroverznějších čísel. Jedná se o kombinaci dvou posvátných čísel, jejichž význam se omezuje na výraz: „Buď všechno, nebo nic.“ Lidé narození do „10 let“ jsou zvyklí jednat jednoduše a přímočaře, vyhýbají se intrikám, obtížným obratům a mazaným plánům a vždy si zvolili nejzřejmější a nejsprávnější cestu. Mají čistou duši a velké srdce, jsou velmi populární mezi svými přáteli a vždy přitahují pozornost ostatních. Rada „desítkám“ – vizualizujte své cíle a sny: musíte je představit a zvážit je do všech podrobností, aby se splnily.

11. číslo

Žádné jiné číslo nemá tak silnou duchovní složku jako číslo jedenáct. Od dětství si sami volí cestu vnitřního rozvoje a milosrdenství. Materiální hodnoty je trápí na posledním místě, v první řadě se starají o jejich duši. Tito lidé si jsou vědomi síly tohoto slova, a proto pečlivě váží vše, co říkají, a nikdy nedávají nečinné rady a doporučení. Opravdu stojí za to pozorně poslouchat jejich názor – můžete si být jisti, že již ocenili všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Jejich střevní vkus hraničí s psychikou.

12. číslo

Od čísla jedna si lidé narození 12. vzali silnou vůli, pozitivní vztah k životu a neutuchající energii. Ale z dvojky – vnitřní harmonie, rovnováha sil, brilantní organizační talent a společenskost. Dvanáct je posvátné číslo pro celé lidstvo a tato okolnost nemůže být odepsána. Před více než tisíci lety to byl on, kdo byl vybrán, aby určil denní čas, rozdělil rok na měsíce a měřil délku (stopy = 12 palců). Není náhodou, že právě tito zástupci mají nejčastěji speciální poslání – mohou změnit svět k lepšímu.

13. číslo

Nejkontroverznější číslo v numerologii, označující fázi transformace. Lidé, kteří se narodili třináctého, nemohou nikoho nechat lhostejným. Nositelé tohoto digitálního kódu usilují o dokonalost celý život, v jejich životech neustále dochází k určitým změnám: jak v jejich osobním životě, tak v práci. Slovo „stabilita“ zjevně nepochází z jejich slovníku. Jednou z hlavních nevýhod jejích představitelů je nesnášenlivost vůči ostatním. Po velkém boji zřídka dávají druhou šanci, i když si ji ten druhý jasně zaslouží. Kromě toho jsou docela líní, což jim často brání v dosažení jejich cílů.

14

Toto číslo patří těm lidem, kteří věří v absolutní svobodu bez jakýchkoli omezení. Nepokoušejte se je v ničem omezovat, navždy zmizí z vašeho života. Docela temperamentní – je lepší nespadnout pod horkou ruku, můžete to dostat. V záchvatu vzteku se absolutně nekontrolují, což později litují. Charakteristickým rysem je silné sexuální vzrušení, které hraničí s chtíčem. Více vášnivých milenců je velmi obtížné najít. Jsou velmi milostní, i když jsou ve stabilním vztahu, vždy udržují v dohledu ještě jednu osobu. Nositelé tohoto digitálního kódu často v podnikání selhávají – toto číslo je spojeno se ztrátou hmotného bohatství. Měli by se svými financemi zacházet obzvláště šetrně a co je nejlepší, svěřit jejich správu spolehlivému partnerovi, jehož aura dokáže uhasit nepříznivé události.

15. číslo

Pod tímto číslem se rodí vynálezci a vizionáři. Od přírody mají spoustu talentů: od technických po poetické, z nichž mnohé lze úspěšně uplatnit v této profesi. Často jim však chybí trpělivost a vnitřní disciplína k řešení nejtěžších problémů. Jakékoli potíže a problémy se berou příliš blízko k srdci. Nejsou však zvyklí otevřeně vyjádřit svou nespokojenost, raději mlčí. Jsou extrémně citliví a velmi citliví na sebemenší kritiku. Zástupci tohoto digitálního kódu mají vysoce rozvinutou empatii a soucit – jsou mnohem citlivější na bolest jiné osoby než většina ostatních, je pro ně obtížné vyrovnat se se situací útlaku slabých nebo bezmocných.

Pokračování na další straně

1
2