V roce 1987 rybáři na lodi vytáhli sítě, aby sledovali úlovek. Jedna ze sítí se velmi silně natahovala, což znamenalo velkou produkci. Po nějaké době se jim podařilo zvednout sítě na lodi.

Pro všechny bylo zajímavé vidět tak těžký úlovek. Když se rybáři přiblížili a rozvinuli síť, zkameněli hrůzou. Uprostřed akce spatřili dvě dívky v osudovém objetí chobotnic.

Rybáři se okamžitě přihlásili na policii. Později se ukázalo, že tyto dívky zmizely před 2 dny, když se rozhodly jet na romantický výlet. Vlny převrátily loď a dívky klesly do vody …

Pokračování na další straně