Když dívka přišla do domu své matky, začala se chovat podivně a macecha jí řekla šokující pravdu. Zneužíval ji partner její biologické matky. Jestli něco o rodinách víme, pak to, že jejich členové nemusí být nutně pokrevní příbuzní. Někdy je osoba, která je vám geneticky nejblíže, ve skutečnosti citově nejvzdálenější. Často je tomu naopak.

Carla Robinsonová měla s nejstarší dcerou svého manžela Jessi nezlomné pouto, jako by to byly její vlastní děti. Bohužel si Carla začala všímat podivných věcí, které ji vedly k domněnce, že Jessi je zneužívána.

Když se Jessi vydala za svou biologickou matkou, dívka se chovala podivně, a když se vrátila, byla rozcuchaná a celá potlučená. Carla byla pochopitelně znepokojená. Poté, co zavolala na oddělení pro zneužívání dětí, se dozvěděla, že násilníkem je přítel biologické matky. Kara a její manžel pak poskytli Kaře plnou péči. Od samého začátku jim říkala, že Kara se narodila v jejím srdci, ne v jejím lůně.

Pokračování na další straně