Po dlouhou dobu byl úspěch měřen inteligenčním kvocientem – IQ. V 90. letech se však objevil pojem „emoční inteligence“ – EQ. Jak se ukázalo, tento ukazatel je mnohem důležitější pro osobní život a profesionální úspěchy. Mluvíme o „jednotce měření“ reakce člověka na stresové situace nebo komunikaci s blízkými.

Pojem „emoční inteligence“ vymysleli psychologové John D. Mayer a Peter Salovey. Samotný koncept má pět částí: emoční vnímání sebe sama, emoční seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální kompetence (schopnost vyrovnat se s pocity druhých). Podle astrologů jsou někteří lidé ze své podstaty emočně kompetentnější než ostatní. Několik znamení zvěrokruhu má nejvyšší EQ.

Ryba

Citlivá a kreativní Ryba je v astrologickém kruhu symbolem empatie a soucitu. Jsou to milující a starostliví lidé, kteří se vždy snaží vidět věci z pohledu ostatních.

Pokračování na další straně

1
2