Cvičení z matematiky jsou zřídkakdy obzvláště příjemná, zvláště když jsou pojmy ze základní školy složitější. Máte nějaké nápady, jak splnit úkol bez počítače?

I když to není nejjednodušší téma ve škole, extemporální uvažování je zásadní složkou matematiky.

Způsobili nám spoustu bolestí hlavy, ale nikdy se nesmí přehlédnout to základní. Na internetu se hodně diskutovalo o úkolu ze třetí třídy. Jen málo lidí odpovědělo na internetu přesně a objevilo se mnoho rozporů.

Které operace by měly být provedeny jako první?

– pokud jsou ve cvičení pouze sčítání a odčítání, provádějí se v pořadí, v jakém jsou napsány, zleva doprava.

– pokud existuje sčítání, odčítání a násobení, je na prvním místě násobení, pak sčítání a odčítání.

– pokud je ve cvičení sčítání, odčítání, násobení a dělení, provádí se násobení a dělení nejprve v pořadí, v jakém jsou napsány, a poté sčítání a odčítání v pořadí, v jakém jsou zapsány.

– jsou-li ve cvičení kulaté závorky, závorky a závorky, nejprve se provedou operace mezi kulatými závorkami, poté operace mezi hranatými závorkami a poté operace mezi závorkami.

Sčítání a odčítání jsou také řešena přesně v pořadí, v jakém se objevují, zleva doprava.

7 x 6 – 3 x 10+ 18: 9 = 42 – 30+ 2 = 12+ 2 = 14
Provedli jsme 7 x 6 = 42, 3 x 10 = 30, 18: 9 = 2
Pak 42 – 30 = 12
Nakonec 12 + 2 = 14

Jak vyřešit cvičení?
50 + 10 × 0 + 7 + 2 =?

Pokračování na další straně