Když se v roce 1939 dozvěděla, že Němci brzy obsadí Paříž, 23letá mladá žena ve spěchu opustila svůj byt v hlavním městě. Šla na jih, kde to bylo bezpečnější. Celá ta léta žena pravidelně platila účty za energie, ale nikdy se nevrátila. Když se v roce 2010 po její smrti o bytě dozvěděli dědicové, byli prostě v šoku, sotva překročili jeho práh.

V roce 1939 byla majitelka bytu, madame de Florian, nucena opustit Paříž ve strachu o svůj život, protože městu hrozilo obsazení německými vojsky. Vzala si s sebou jen nejnutnější věci a byt zamkla na klíč. Po skončení druhé světové války měla žena možnost se vrátit, ale z nějakého důvodu se tak nestalo. Madame de Florian 70 let platila nájem za byt, ale nikdo z jejích příbuzných o ní nevěděl. Žena zemřela ve věku 91 let a teprve poté se o dědictví dozvěděli její blízcí.

Pokračování na další straně