stalo se to včera. Seděl jsem ve vlaku na půli cesty do Pešti a jedna hluchoněmá dívka mi právě dala propisku vedle papíru.

Na papíře bylo napsáno „Jsem hluchá, prosím, pomozte mi s 300 FT“… ve vlaku jsem rozdal listy a pak jsem se vrátil na konec vlaku… když jsem mi velkoryse pomohl s 300 FT, ale s 500 FT, za což děkuji vy…

Ani nevím proč, ale přemohla mě zvědavost. Vstal jsem ze sedadla, popadl jsem se a pak jsem se šel podívat, kolik lidí mu dává tak „obrovské množství peněz“. Je to asi 300 FT, ne? Chlapec kromě mě mu dal 1000…

Pokračování na další straně