Tábor smrti Auschwitz je komplex německých táborů nacházející se poblíž města Osvětim. Portál Baltnews vypráví, jakému druhu mučení a experimentů byli vězni vystaveni.

V koncentračním táboře Osvětim byly široce provozovány lékařské experimenty a experimenty. Nacisté zkoumali účinky chemikálií na lidský organismus, testovali na vězních nejnovější léčiva.

Protézy obětí zabitých v táboře smrti v Osvětimi
Kromě toho byli vězni uměle infikováni jako experiment s nebezpečnými nemocemi, včetně malárie a hepatitidy. Lékaři prováděli různé chirurgické zákroky na zdravých lidech, časté byly kastrační operace u mužů a sterilizace u žen.

„Asi v červenci 1943 jsem byl já a se mnou deset dalších Řeků uvedeni na jakýsi seznam a posláni do Birkenau. Tam jsme byli všichni svlečeni a podrobeni rentgenové sterilizaci. Byla provedena operace – kastrace,“ řekl bývalý vězeň David Sures. .

Podle materiálů Norimberského tribunálu pro lékařské záležitosti, přeložených Sergejem Mirošničenko, je hlavním cílem sterilizačních experimentů vyvinout sterilizační metodu vhodnou pro milion lidí za minimální čas a náklady:

Pokračování na další straně