ODPOVĚĎ:

Na obrázku je pouze stín dívky. Měly by tam být i stíny dalších objektů – lavičky, stromy…