Druhá světová válka skončila v září 1945. Několik let ničení a ztrát vedlo k tragickým výsledkům. I po desetiletích stále existují připomínky té hrozné doby. Nedávno byl v oblasti předmostí Něvského prasátka v Rusku učiněn objev, který vrhá nové světlo na události oněch dnů.

Při vykopávkách našli archeologové schránku se zámkem. Byl tak pokrytý hlínou, že nikdo nemohl ani tušit, co se v něm skrývá. Když se ale krabice otevřela, bylo jasné, že by bylo lepší, kdyby její obsah zůstal navždy pod zemí…

Nedávné vykopávky poblíž předmostí Něvského Pjatačoku v Rusku odhalily záhadnou uzavřenou schránku z dob druhé světové války ukrytou v hustém bahně. Byl těžký. Zdá se, že obsah krabice byl kdysi pro jejího majitele velmi důležitý, a proto byla ukryta hluboko pod zemí.

Krabice byla hluboko pod zemí. A s největší pravděpodobností se na tom podílelo více než jedna osoba. Možná se terén změnil v důsledku eroze nebo sesuvů půdy. Nebo možná – za války zde vybuchovaly granáty.Krabice vypadala jako opravdová truhla s pokladem, ale byla celá pokrytá hlínou. Jak dlouho je v zemi?

Pokračování na další straně