Sebevědomí, nedostatek sebeúcty, úzkost, skrývání skutečných emocí – bohužel to je jen několik věcí, které toxická rodina trápí mladší generací. Jejich egoismus a lhostejnost mají obrovský dopad na duchovní svět jejich dětí, který se po chvíli může vydat špatným směrem. Děti se například začínají kritizovat, cítí se bezmocné, nedokáží vyřešit své problémy a jejich společenský život je v troskách, protože nikomu nedůvěřují.

Dnes jsme se rozhodli ponořit se trochu do tohoto tématu, abychom pomohli našim čtenářům lépe porozumět vnitřnímu světu. Znát příčinu strachu a úzkosti může život zlepšit.

1, Strach z manipulace

Někdy se v toxické rodině členové navzájem manipulují, aby dosáhli svých cílů. A toto chování není normální a z dlouhodobého hlediska může vést k emoční labilitě. Díky tomu členové rodiny dosáhnou pouze toho, že nebudete nikomu věřit a budujete vztahy později.

2, Obtíže v sociálních vztazích

Někteří jsou nuceni žít v napjaté atmosféře, protože jsou závislí na rodičích. Ale duševní násilí je v takových rodinách pravidelné, což může na mladé duši zanechat hlubokou stopu. Pokud z tohoto důvodu dítě nedostává tolik pozornosti, nedostává potřebnou podporu pro život, bude pro něj obtížné důvěřovat lidem, kteří mu chtějí pomoci.

Fyzické a emoční týrání, špatné zacházení a zanedbávání jim dávají zvláštní obraz vztahů. Tito lidé nebudou vědět a pochopit, jak vypadá zdravý vztah.

Pokračování na další straně

1
2