Bohužel ne vždy hned rozpoznáme kruté lidi, protože je velmi těžké uvěřit, že takoví lidé existují. A hodně z nich. Jak je to smutné, ale je to tak.

Dalším důvodem je, že je pro nás těžké uvěřit, že je někdo schopen stvořit zlo jen tak, aniž by pociťoval nějaké utrpení svědomí.

Ano, nechceme věřit, že někteří lidé dokážou lhát a vymýšlet si historky jen proto, aby někomu zničili pověst nebo dokonce život. Nechtějte věřit v existenci postav, které jen v radosti ubližují. Jen si představ! To je jediný důvod, proč ničí a způsobují bolest (fyzickou nebo emocionální). Mají to rádi.

Je pravda, že takoví lidé existují. A vyjmenujeme pět znaků, které naznačují, že máte co do činění s krutým, zlým člověkem. Pokud vše půjde dobře, drž se od toho dál. Jen si uleví od zbytečné bolesti! Pojďme se tedy podívat, jaké jsou tyto příznaky…

1. Dovedně rozněcují konflikty, vytvářejí zmatek a chaos.

Zlí lidé se vždy snaží překrucovat fakta. Lžou a dělají vše pro to, aby odpovědnost za událost neležela na nich. To je velmi důležité mít na paměti.

Zlí lidé mají tendenci popírat realitu. Místo toho si vymýšlejí své vlastní příběhy.

2. Dovedně si hrají s ostatními, velkoryse používají lichotky.

Zlí lidé se bohužel nikdy nezmění. Toto je hořká pravda. Mimo jiné nikdy neinvestují do vlastního osobního růstu a rozvoje. Jejich život je iluze.

Živí se utrpením lidí kolem sebe!

Pokračování na další straně

3. Chtějí ovládat každého.

Takoví lidé se řídí pouze svým egem. Chtějí úplnou kontrolu nad ostatními.

Žijí podle svých vlastních pravidel a nemají nic společného s morálkou.

4. Vždy si užívají laskavosti někoho jiného a nelitují bolesti, kterou si sami způsobili.

Takoví lidé žádají milost, ale nejsou připraveni na to odpovědět. Požadují dobré zacházení, odpuštění a otevřenost od těch, kterým trpěli.

Přitom vůbec nevyjadřují lítost nad bolestí, kterou způsobili druhým. Nemají touhu napravit své chyby a znovu získat ztracenou důvěru.

5. Nevědí, co znamená slovo „pokání“.

Lidé se zlým srdcem nevědí, co je to svědomí. Nesnaží se změnit, všichni jsou spokojení. Nadále se přitom ostatním prezentují jako upřímní, slušní lidé.

Zdroj.consciousreminder.com