Co pro vás znamená být silný? Těžko říct, protože u každého člověka toto slovo vyvolává různé asociace. Většina lidí se považuje za „vlivných“ z důvodu jejich sociálního postavení. Vzhledem k tomu, že na světě žije více než sedm a půl miliardy lidí a každý chce být výjimečný, zdá se to jako spravedlivé prohlášení. Někteří si spojují autoritu s tím, jak dobře se dokáží ovládat, jiní ji vnímají jako pocit „síly“ v doslovném smyslu slova (jací jsou fyzicky silní).

Podle slovníku výraz „silný“ definován jako „mající velkou moc, prestiž nebo vliv“, což je pravděpodobně důvodem toho, že sociální dopad je pro někoho jistá míra „síly“ ve společnosti. Sociální dopad a sebekontrola však stále zůstávají konečným měřítkem něčí síly.

Na to, abychom byli fyzicky silní, potřebujeme určitý stupeň sebeovládání a obětavosti. V tomto případě je fyzická síla spíše vedlejším produktem sebekontroly a moci. To znamená, že pokud je někdo fyzicky silný, je silný i co se emocionální stránky týká.

Ale dnes budeme hovořit o něčem jiném. Někteří lidé se domnívají, že sílu lze čerpat nejen z morální sebekontroly, ale i z duchovnějších věcí: například z astrologie. Už jste se někdy zamysleli nad tím, jaké jsou nejsilnější znamení zvěrokruhu? My vám to prozradíme!

Pokračování na další straně