Proč mají některé dívky stálé ctitele, zatímco jiné jsou stále samy, jako by se jim muži záměrně vyhýbali? Zdá se, že odpověď se skrývá ve jménech žen.

O vztazích žen s těmito jmény rozhodně nelze říci ‚A žily šťastně až do smrti‘. Možná nezůstanou na konci života samy se čtyřiceti kočkami, ale ani tyto ženy se nebudou moci chlubit milým mužem odvedle. Zde je pět ženských jmen, jejichž majitelek se muži bojí a vyhýbají se jim.

Jméno Valérie

Půvabná, dobře vychovaná a přitažlivá Valérie se nechlubí tím, že má po svém boku muže. Ženy s tímto jménem se buď setkávají se škodlivými násilníky, kteří využívají její laskavost pro své sobecké cíle, nebo takové ženy často zůstávají dlouhou dobu zcela samy.

Jméno Alžběta

Díky silné a nezávislé image Alžběty mají muži dojem, že taková žena je nepotřebuje. Nositelka tohoto krásného jména je natolik zaměřená sama na sebe, že je v očích potenciálních partnerů nedosažitelná. Jen málo mužů riskuje, že se o Alžbětu opře, a ostatní kolem ní jednoduše projdou.

Pokračování na další straně