Během Velké vlastenecké války v letech 1941-1945 pracovalo na východní frontě mnoho zahraničních korespondentů. Musíme vzdát hold odvaze těch, kteří neopustili funkci a plnili své povinnosti, a to navzdory riziku, že se nikdy nevrátí domů. Skutečně oddaní novináři, zejména fotografové, se dokázali dostat do centra dění a dostat se ven živí.

Stalingrad, prosinec 1942 (Kůň mezi ruinami)

Přivezli s sebou velmi cenný personál, který se později stal jedním z mála zdrojů znalostí o tehdejších tragických událostech.

Personál, který byl v SSSR zakázán

3. května 1945 zavírá Němka svému synovi oči, když procházejí kolem exhumovaných těl 57 ruských vojáků.

Personál, který byl v SSSR zakázán

Pokračování na další straně