Při vší zdánlivé jednoduchosti a přehlednosti náš svět i nadále zůstává různorodým a rozporuplným, že někdy pochybujeme o správnosti jeho vnímání: některé věci jsou stále ohromující a dokonce upřímně děsivé.

Upřímně mě udivuje, že v době zavádění pokročilých technologii a dobývání vesmíru na planetě ještě vzkvétají barbarské tradice.

Hovoříme o zemích, kde ženy nejenže nemají žádná práva, ale jsou také dennodenně vystaveny násilí, a v některých případech dokonce riskují svůj život. Zde je seznam zemí, kde ženy nepovažují za lidi.

Afghánistán

Průměrná délka života afghánských žen je nízká, tak kolem 45 let, miliony vdov prosí o přežití. Chudoba, ozbrojené konflikty, časné manželství a násilí od svých mužů a příbuzných – takový je život místních žen. Zde je jedna z největších úmrtností při porodech, chybí zde lékaři. Ale není to tak dávno, co Afghánistán byl světským státem …

Konžská demokratická republika

„Demokratická“ je velmi silné slovo, ženy zde nesmějí podepsat žádný právní dokument bez souhlasu svého muže, zato povinností mají více než dost. A přestože ženy najdeme v armádě, často jsou řazeny v prvních liniích a jako první umírají. Ve velké míře se zde vyskytuje AIDS, vzkvétá násilí, obyvatelky Konga často zůstávají s dětmi bez jakékoliv pomoci.

Nepál

V této zemi se musí ženy zapojit do partyzánských jednotek, aby chránily sebe a své domovy. Tam jsou vítány časné manželství a porody. Z důvodu existence chudoby, vyhladovělí obyvatelé nevydrží dlouho – dívky skoro umírají. Kromě toho, rodiče prodávají své dcery, než dovrší dospělosti.

Mali

Tato chudá země je známá svým krvavým rituálem: dívky zde podstupují bolestivou obřízku, mrzačí jim genitálie. Místní ženám se v raném věku obřežou genitálie, i proti své vlastní vůli. Každé desáté dívka v Mali umírá během těhotenství nebo při porodu.

Pákistán

V této zemi se ženám nežije dobře, kvůli místním obyčejům, které mohou být velmi nebezpečné. Pákistánská dívka pokud odmítne budoucího ženicha, může být politá kyselinou na obličeji, mohou ji zabít kvůli věnu, ukamenovat za cizoložství. Dokázat svou nevinu, je nemožné, a vrazi mohou být i příbuzní – otcové, bratři.

Indie

V Indii si nejvíce cení chlapců, dívky zde jsou diskriminovány od narození: mnohé se nedožijí dospělosti. V Indii často unášejí malé dívky, aby z nich udělali prostitutky. Tato čísla je těžko pochopit – tři miliony lidí v zemi se živí prostitucí – téměř polovina z nich jsou děti.

článek pokračuje na další stránce….