V roce 1620 napsal rabi Jicchak Ben Elyakim z Poznaně pro svou dceru knihu Laskavé srdce, která obsahovala 10 přikázání ideální manželky.

1. Nebuďte ho, když spí. 

2. Nenechte manžela čekat na jídlo. Hlad je otcem hněvu. 

3. Nehádejte se s ním a netvrdte, že vaše rada je lepší než jeho. 

4. Neříkej nic, co by ho urazilo. Pokud se k němu budete chovat jako ke králi, on se k vám bude chovat jako ke královně!

 5. Neschvalujte jeho nepřátele a nenáviďte jeho přátele. 

Pokračování na další straně